GEODET Peter Hornák

Piešťany - Hlohovec - Nové mesto nad Váhom - Myjava

Viac ako štvrťstoročie skúseností

Geodetické služby najmä pre okresy Piešťany, Hlohovec, Nové mesto nad Váhom a Myjava

Geodézia a kartografia sú moja práca i záľuba, ktorým sa venujem už od roku 1992. Za viac ako štvrťstoročie som geodetické služby poskytol stovkám spokojných klientov.

Prevažnú časť mojej geodetickej praxe tvorí vyhotovovanie geometrických plánov. Samozrejmosťou je i odborné poradenstvo v oblasti geodézie a pomoc pri príprave zmlúv a vyhotovení znaleckých posudkov. Geodetické služby a práce poskytujem prevažne pre okresy Piešťany, Hlohovec, Nové mesto nad Váhom a Myjava, ale nie je problém vycestovať i do iného okresu.

Ak potrebujete vypracovať geometrický plán, vytýčiť hranice pozemku, prípadne iné geodetické práce, tak neváhajte a napíšte mi alebo zavolajte.

Peter Hornák - geodet Piešťany

GEOMETRICKÉ PLÁNY

- zameranie stavby ku kolaudácii
(rodinný dom, garáž, chata)
- zameranie adresného bodu
- zameranie rozostavanej stavby
- oddelenie stavebného pozemku
- oddelenie pozemku pre vyňatie z PPF
- zriadenie vecného bremena
- usporiadanie vlastníctva
- obnova pôvodného stavu

- vytýčenie stavby
- vytýčenie majetkovej hranice

Fine Arts

Fine Arts

Fine Arts

Fine Arts